Polityka prywatności – Rozszerzona informacja o plikach cookies

Rozszerzone informacje o Cookies

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu instalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele instalacji plików Cookies mogą również wymagać zgody Użytkownika.

Techniczne pliki cookie i zbiorcze statystyki

Czynności ściśle niezbędne do działania

Ta Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies do zapisywania sesji Użytkownika oraz do wykonywania innych czynności niezbędnych do jej funkcjonowania, np. związanych z rozkładem ruchu.

Czynność zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta Aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania przez Użytkownika. Te pliki cookie obejmują na przykład te używane do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia stron trzecich, które mogą z nich korzystać

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zbiorczej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela – w zależności od opisu – bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród wskazanych poniżej narzędzi znajdowały się serwisy zarządzane przez podmioty trzecie, mogły one – oprócz tego, co zostało określone i również bez wiedzy Właściciela – wykonywać czynności śledzące Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.

Zarządzanie kanałami RSS

Usługi te umożliwiają zarządzanie kanałami RSS i dystrybucję ich treści. W zależności od charakterystyki używanej usługi, usługi te mogą być również wykorzystywane do umieszczania reklam w treści oraz do zbierania danych statystycznych na ten temat.

Feedburner (Google Inc.)

Feedburner to usługa zarządzania kanałami RSS firmy Google Inc., która umożliwia gromadzenie danych statystycznych dotyczących przeglądania treści i integrowanie w nich reklam.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcje i informacje pozyskiwane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z portalami społecznościowymi może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, to ta sama zbiera dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Przypnij przycisk i widżety społecznościowe Pinterest (Pinterest)

Przycisk „Przypnij” i widżety społecznościowe Pinterest to usługi interakcji z platformą Pinterest, świadczone przez Pinterest Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google Inc.)

Przycisk +1 oraz widżety społecznościowe Google+ to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Google+, dostarczane przez firmę Google Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Facebook Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” Facebooka i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Facebook, dostarczane przez firmę Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Przycisk Tweetnij na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweetnij i widżety społecznościowe Twitter to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter, dostarczane przez Twitter, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Przycisk Linkedin i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn, dostarczane przez LinkedIn Corporation.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Reklama

Usługi te umożliwiają wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamowych, takich jak baner, również w odniesieniu do zainteresowań Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu.
Dane i warunki użytkowania przedstawiono poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać pliki Cookies do identyfikacji Użytkowników lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy sprawdzenie polityk prywatności odpowiednich usług.

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. Ta usługa wykorzystuje plik cookie „Doubleclick”, który śledzi korzystanie z tej Aplikacji i zachowanie Użytkownika w odniesieniu do reklam, oferowanych produktów i usług.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z używania plików cookie DoubleClick, dezaktywując je: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it .

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatnościOpt Out

Tradedoubler (Tradedoubler)

Tradedoubler to usługa reklamowa świadczona przez TradeDoubler AG.
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z plików cookie TradeDoubler i sposobu ich blokowania: tradedoubler.com/it-it/legal/targeting.html .

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Szwecja – Polityka prywatnościRezygnacja

Zanox (Zanox)

Zanox to usługa reklamowa świadczona przez ZANOX.de AG.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Niemcy – Polityka prywatności

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Inc. („Google”).
Google wykorzystuje zebrane Dane osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google. Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics sprawia, że ​​Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatnościOpt Out

Jak mogę kontrolować instalację plików cookie?

Oprócz tego, co jest wskazane w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce i zapobiegać – na przykład – instalowaniu ich przez osoby trzecie. Poprzez preferencje przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików Cookies zainstalowanych w przeszłości, w tym Pliku Cookie, w którym ostatecznie zapisywana jest zgoda na instalację plików Cookies przez tę stronę. Należy zauważyć, że wyłączenie wszystkich plików cookie może zagrozić funkcjonowaniu tej witryny. Użytkownik może znaleźć informacje na temat zarządzania plikami Cookies w swojej przeglądarce pod następującymi adresami: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari oraz Microsoft Windows Explorer .

W przypadku usług świadczonych przez strony trzecie, Użytkownik może również skorzystać z prawa do sprzeciwienia się śledzeniu, kierując zapytanie do polityki prywatności strony trzeciej, za pośrednictwem linku rezygnacji, jeśli został wyraźnie podany, lub kontaktując się bezpośrednio z tą stroną.

Niezależnie od powyższego Właściciel informuje, że Użytkownik może korzystać z Your Online Choices . Dzięki tej usłudze możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tego zasobu oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Administrator Danych

Nightlife City Guide
Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez osoby trzecie za pośrednictwem usług używanych w ramach tej Aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia instalowanych przez osoby trzecie należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, zapoznaj się z polityką prywatności usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach Cookies oraz ich bardzo ścisłą integrację z funkcjonowaniem sieci, Użytkownik proszony jest o kontakt z Właścicielem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z samych Plików Cookies oraz jakiekolwiek ich użycie – na przykład przez osoby trzecie – dokonane za pośrednictwem tej witryny.

 

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje te są zbierane automatycznie przez tę Aplikację (lub przez aplikacje firm trzecich, z których korzysta ta Aplikacja), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z tą Aplikacją, adresy w URI (Uniform Resource Identifier ) notacja, czas żądania, sposób, w jaki wysłano żądanie do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (udane, błąd itp. ) kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy przebytej w ramach Aplikacji, w szczególności odniesienie do kolejności przeglądanych stron, do parametrów dotyczących systemu operacyjnego Użytkownika oraz środowiska informatycznego.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z osobą zainteresowaną lub być przez nią upoważniona i której Dane Osobowe są przetwarzane.

Zainteresowany

Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą Dane Osobowe.

Przetwarzający dane (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej oraz każdy inny organ, stowarzyszenie lub organ powołany przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej i każdy inny podmiot, stowarzyszenie lub organ odpowiedzialny, nawet wspólnie z innym właścicielem, za decyzje dotyczące celów, sposobów przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych narzędzi, w tym profilu bezpieczeństwa, w związku do działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej Aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są Dane Osobowe Użytkowników.

Ciasteczka

Niewielka porcja danych przechowywana w urządzeniu Użytkownika.


Referencje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 10 Dyrektywy nr. 95/46/WE, a także przepisy dyrektywy 2002/58/WE, zaktualizowanej dyrektywą 2009/136/WE, w sprawie plików cookie.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji

Przewodnik dla zwierząt nocnych

Włoski